عایق و رنگ نانو روی نما و دیوار و سقف در مازندران

عایق و رنگ نانو روی نما و دیوار و سقف در مازندران در شمال کشور "عایق نانو روی سقف" و پشت بام در شمال و مازندران "عایقکاری بام" با نانو ایزوکاور "عایق الاستیکی" و کشسانی با عایق نانو روی سقف ساختمان و حل مشکل نم و نشتی و رطوبت در ساختمان "آببندی پشتبام" سیمانی و بتنی در مازندران "عایق نانو" به صورت رنگی نانویی روی نما و دیوار های سیمانی عایق رنگی نانو روی دیوار و نمای کناری و ن مای بارانگیر در شمال فروش و اجرای نانو در سراسر کشور :

مهندس حمیدی

تهران > لواسان

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۲ - ۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۳ - ۰۹۱۲۸۹۱۹۱۴۸

Email

آدرس: دفتر مرکزی در تهران و دارای نمایندگی در سراسر کشور

تعداد بازدید: ۳۴۳

به روز رسانی: امروز ۰۳:۲۲

شناسه آگهی: ۱۲۵۷۵۵۷