گوساله پرواری در لواسان

فروش گوساله ماده و تلیسه

فروش گوساله ماده هلشتاین ممتاز یک روزه تا تلیسه آبستن سنگین 6 ماهه تلقیح شده با اسپرم ماده زا دارای شناسنامه خالص مرکز اصلاح نژاد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۱۳ | رنجبران